På Svenska Elektrod är vårt signum att “vi kan...”, det märker man som kund när man köper produkter av oss, men också genom vårt utbud av utbildningar i såväl egen regi som tillsammans med våra partners.

International Welding Specialist
Vi som står för utbildningen är Svenska Elektrod AB och Linde Gas AB. Huvudansvaret för utbildningens kvalitet liksom examinering och utfärdande av IWS-diplom ligger på Svetskommissionen, som av IIW (International Institute of Welding) utsetts till ANB (Authorised Notified Body) i Sverige.

För den senaste informationen gällande vår IWS-utbildning, nästa kursomgång och ansökan, se www.iwsutbildning.se 

Övervakning Svetsarprövning
Vi arrangerar tillsammans med Mattias Brogren, Svetskoordinatorn, en utbildning för övervakning av svetsarprövning. Förkunskapskrav för att få gå utbildningen är minst IWS. Kursen hålls 2-3 gånger per år beroende på efterfrågan, hör av er till iws@svenskaelektrod.seför att veta när nästa kursomgång är.