Vår arbetskraft är alldeles för dyr i Sverige för att vi ska kunna nyttja den inom den tillverkande industrin, åtminstone om man ser till de enklare momenten inom tillverkningsindustrin. 

Vi har sett en våg av bolag som lagt ut sin tillverkning till såväl Asien som Östeuropa med följden att hela samhällen i Sverige har fått lägga ned. Behöver det verkligen vara så?

Industrirobotar har funnits länge, men har byggt in ett onödigt gap mellan industriarbetaren och processen. Har vi en robotiserad process så behöver man oftast en robottekniker för att ändra på minsta lilla process, vilket leder till att det blir tungrott och dyrt.

Med kollaborativa robotar kan vi automatisera även de enklaste av manuella processer så att det blir kostnadseffektivt. Robotarmarna är enkla att programmera vilket tar bort gapet på golvet och möjliggör att den vanliga industriarbetaren får en kollega som gör precis som man säger åt den.

Vi tror att detta är framtiden och en nyckelkomponent för att vi ska behålla tillverkning i Sverige, samtidigt som vi dessutom förbättrar arbetsmiljön avsevärt för våra arbetare.

Certified System Integrator och Certified Training Partner

Vi är en såkallad CSI för Universal Robots AS, den Odensebaserade robottillverkaren som 2008 släppte ut sin första kollaborativa robotarm på marknaden. Robotarmen är väldigt lättprogrammerad och har ett stort sortiment av certifierade tillbehör, så kallade UR+ partners.

Vi arbetar med dessa för att automatisera alla processer inom tillverkningsindustrin med fokus på den svetsande industrin då det är vår bakgrund.

Utöver att bygga, leverera och installera automationslösningar så är vi även Certified Training Partner till Universal Robots. Det betyder att vi är berättigade att hålla utbildningar för våra kunder på corenivå i Universal Robots kursutbud. Det gör att vi kan säkerställa att våra kunder kan ta över vår leverans på ett perfekt sätt och sköta den vidare själva.

Kompetens

Vi har idag in-housekompetens för att ta oss an automation av er produktion, oavsett vilka processer ni har idag. Idag har vi:

  • 3 robottekniker
  • 1 PLC-tekniker
  • 1 allmän automationstekniker
  • 1 CE-ingenjör

Till dessa så har vi en verkstad för byggnation av specialkomponenter som kan tänkas behövas samt en verkstad för uppbyggnad och provkörning av system innan leverans.

Vår leverans

Beroende på er kompetens och ert resursbehov kan vi leverera alltifrån endast komponenter, till förprogrammerad applikation eller kompletta igångsatta och programmerade automationer.

Har ni behov av att integrera gamla maskiner löser vår PLC-tekniker det som sedan lämnar över till våra robottekniker som slutför integreringen av er maskin med roboten.

Har ni en specialapplikation där det inte finns någon färdig lösning? Vår allmänna automationstekniker är van vid att designa specialbyggda lösningar och vi har erfarenhet i konstruktion i såväl metalliska material som 3D-printing i diverse plastmaterial.

När vi är klara med ert projekt har vi slutligen vår CE-ingenjör som säkerställer att installationen är i enlighet med CE och upprättar all nödvändig dokumentation för att godkänna driftsättningen.